SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólna 1d, 43-250 Pawłowice
tel. do Przedszkola: 32-4725-109
tel. do Dyrektora: 606-526-220
e-mail: biuro@przedszkole-edus.pl

Cennik

Opłaty w ramach usług świadczonych przez Niepubliczne Przedszkole Eduś na rok przedszkolny 2021/2022:

1. Miesięczna opłata stała płatna do 12 każdego miesiąca w wysokości:

  • 170,00 zł - niezależnie od ilości godzin (w cenie wszystkie zajęcia dodatkowe)
  • czesne obejmuje również opiekę psychologiczno - pedagogiczną, logopedy ..


2. Opłata za wyżywienie płatna razem z czesnym do 12 każdego miesiąca (odliczana za każdy dzień nieobecności dziecka) - dzienna stawka żywieniowa w wysokości 10,00 zł, obejmująca 4 posiłki:

  • śniadanie
  • drugie śniadanie
  • obiad
  • podwieczorek


3. Wpisowe - 150 zł (opłata jednorazowa na wyposażenie dziecka w zabawki, pościel, przybory plastyczne itp.).


4. Jednorazowa składka do dyspozycji Rady Rodziców (paczki dla dzieci, nagrody, imprezy dla dzieci itp.) – ustalana na zebraniu wszystkich rodziców we wrześniu.


5. Jednorazowa składka na obowiązkowe ubezpieczenie dzieci w PZU.

 

Opłaty są stałe w roku przedszkolnym 2019/2020.

 

Opłat można dokonywać w gabinecie Dyrektora lub na konto bankowe:

PKO 88 1020 2472 0000 6502 0567 5105

Niepubliczne Przedszkole Eduś
mgr Jadwiga Zimoch
ul. Wspólna 1d
43-250 Pawłowice

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

 

Programowanie: Sebastian Homan - tworzenie stron Rybnik