SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólna 1d, 43-250 Pawłowice
numer telefonu: 736 358 850
e-mail: biuro@przedszkole-edus.pl

Cennik

Opłaty w ramach usług świadczonych przez Niepubliczne Przedszkole Eduś na rok przedszkolny 2023/24:

1. Miesięczna opłata stała płatna do 12 każdego miesiąca w wysokości:

  • 190,00 złotych - od 7.00 do 13.30 - a za pozostałe jak w umowie,
  • czesne obejmuje również opiekę psychologiczno - pedagogiczną. 


2. Opłata za wyżywienie płatna razem z czesnym do 12 każdego miesiąca (odliczana za każdy dzień nieobecności dziecka) - dzienna stawka żywieniowa w wysokości 14,00 złotych, obejmująca 4-5 posiłków:

  • śniadanie
  • drugie śniadanie
  • obiad
  • podwieczorek
  • drugi podwieczorek - dla dzieci, które przebywają w przedszkolu do godziny 16.00.

 

3. Wpisowe - 200,00 złotych (opłata jednorazowa na wyposażenie dziecka w zabawki, przybory plastyczne płatne raz w roku we wrześniu).


4. Jednorazowa składka do dyspozycji Rady Rodziców (paczki dla dzieci, nagrody, imprezy dla dzieci, urodziny dziecka itp.) – ustalana na zebraniu wszystkich rodziców we wrześniu.

 


5. Jednorazowa składka na ubezpieczenie dzieci.


 

Opłat można dokonywać za pośrednictwem aplikacji lub na numer rachunku bankowego:

PKO 20102024720000650206922779

Niepubliczne Przedszkole Eduś
mgr Anna Zimoch
ul. Wspólna 1d
43-250 Pawłowice


W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 

Programowanie: Sebastian Homan - tworzenie stron Rybnik