SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólna 1d, 43-250 Pawłowice
numer telefonu: 736 358 850
e-mail: biuro@przedszkole-edus.pl

Dokumenty

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Statut Niepublicznego Przedszkola Eduś - dostępny w szatni lub u dyrekcji przedszkola

Umowa o świadczeniu usług w Niepublicznym Przedszkolu Eduś - dostępna u dyrekcji przedszkola

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Eduś

Karta zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Eduś

Karta informacyjna

Wzór upoważnienia do odbioru

Programowanie: Sebastian Homan - tworzenie stron Rybnik