SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólna 1d, 43-250 Pawłowice
numer telefonu: 736 358 850
e-mail: biuro@przedszkole-edus.pl

Organy przedszkola

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Eduś 

mgr Anna Zimoch

Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, organizuje jego pracę i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników. Udziela informacji odnośnie kwestii administracyjnych, finansowych i organizacyjnych. 

 

Wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Magdalena Ostrowska

Pełni bieżący nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli. Udziela informacji odnośnie wychowanków przedszkola.

Programowanie: Sebastian Homan - tworzenie stron Rybnik