SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólna 1d, 43-250 Pawłowice
tel. do Przedszkola: 32-4725-109
tel. do Dyrektora: 606-526-220
e-mail: biuro@przedszkole-edus.pl

Kadra

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Eduś 

mgr Jadwiga Zimoch

Jestem emerytowanym nauczycielem mianowanym z 46-letnim doświadczeniem. Swoją edukację w zakresie pedagogiki rozpoczęłam już w Liceum Pedagogicznym dla wychowaczyń przedszkoli w Ząbkowicach Śląskich. Następnie podjęłam naukę w Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy. W międzyczasie pracowałam zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, pracując już na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach.
Po przejściu na emeryturę odczuwałam brak kontaktu z dziećmi, które były obecne w całym moim życiu, dlatego postanowiłam założyć Niepubliczne Przedszkole Eduś. W związku z tym, z pełnym zaangażowaniem postaram się stworzyć dzieciom wyjątkowe warunki do rozwoju, aby w okresie szkolnym mogły się wykazać ponadprzeciętnymi umiejętnościami.

 

Nauczyciel wychowawca Niepublicznego Przedszkola Eduś - Grupa Pszczółek

Angelika Tkocz

Jestem absolwentką Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkole. Obecnie uczęszczam na studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna z elementami logopedii. Interesuje się muzyką, dlatego chciałabym w swojej pracy wykorzystywać jak najwięcej "żywej" muzyki. 
Od zawsze pracowałam z dziećmi. Początkowo jako pomoc nauczyciela. Pracowałam również w Rodzinnym Domu Dziecka w Rybniku. Odbyłam wiele szkoleń i kursów takich jak: "Gry i zabawy przeciwko agresji", "System możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością", porozumienie bez przemocy. Uczesniczyłam w konferencji naukowej "Zapal się na niebiesko" dotyczące Autyzmu i Zespołu Aspergera. Byłam wolontariuszem w Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych "Serduchowo" oraz  Fundacji "Dr Clown".  Na co dzień pracuję w oparciu o porozumienie bez przemocy oraz na elementach metody Marii Montessori. Od września tego roku rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego. W wolnym czasie piszę bolga na tematy związane z edukacją, tworzę autorskie karty pracy, które z chęcią wykorzystam w codziennej pracy z dziećmi.

 

Nauczyciel wychowawca Niepublicznego Przedszkola Eduś - Grupa Misie

mgr Izabela Gabzdyl

W 2012 roku ukończyłam studia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i uzyskałam tytuł licencjata. Po ukończeniu 3 letniej edukacji na tej samej uczelni rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam również studia podyplomowe pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. W trakcie studiów odbyłam praktyki w przedszkolu oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, co pozwoliło mi bliżej poznać pracę z dziećmi. Przez 2 lata pracowałam w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. 
Dodatkowymi kwalifikacjami które posiadam to ukończone szkolenie z zakresu bajkoterapii, nabycie uprawnień wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ukończone warsztaty pt. ,,Jak pracować z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną”.

 

Logopeda Niepublicznego Przedszkola Eduś                          

mgr Romana Konikowska

Od prawie 30 lat jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, posiadam uprawnienia egzaminatora z języka polskiego. Ciągle się rozwijam i szukam nowych wyzwań, dlatego też ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii, a następnie neurologopedii. Zdobycie kwalifikacji logopedy to realizacja moich wieloletnich marzeń zawodowych.
W swoim życiu staram się osiągać wyznaczone cele i tym kieruję się również w pracy z dziećmi. Pomagam osiągnąć moim podopiecznym cele... te małe i te większe. Swoje zajęcia dostosowuję do potrzeb i możliwości dziecka. Przez zabawę i regularne ćwiczenia udaje nam się małymi kroczkami osiągać cel - poprawić jakość komunikacji oraz kształtować prawidłową mowę i usunąć wady wymowy.
Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. Cieszę się, że w Przedszkolu Eduś mogę pracować z tymi dziećmi, które potrzebują wsparcia logopedy czy neurologopedy oraz prowadzić zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

   

Pedagog Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Jolanta Wala

 Pedagog, reedukator, terapeuta, edukator osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem. Od lat z pasją zajmuje się edukacją, terapią i wsparciem dzieci borykających się z różnorodnymi trudnościami. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim - kierunek: „Nauczanie Początkowe” oraz studia podyplomowe: "Pedagogikę szkolną – diagnozę i terapię psychopedagogiczną w pracy pedagoga szkolnego", „Edukację i rewalidację osób niepełnosprawnych, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera” oraz „Integrację Sensoryczną”. Ponadto na bieżąco poszerza i wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach, zdobywając odpowiednie Certyfikaty. Ukończyła m.in.: „TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH”, „Terapię ręki” oraz „MNRI Terapię Neurotaktylną” – organizowaną przez Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej. Jest wrażliwa i otwarta na tych, których doświadcza los. Zawsze gotowa, by wyciągnąć pomocną dłoń i przekonana, że „człowiek może być dobrym”. Miłośniczka przyrody, szczególnie polskiego morza o każdej porze roku.

 

  

Psycholog Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Joanna Myrczek

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Główny obszar mojego zainteresowania to psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia oraz psychologia zdrowia.

 

Katecheta Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Anita Bańczyk

Jestem magistrem Turystyki ale od dzieciństwa związana byłam z Kościołem. Uczestniczyłam na spotkania Dzieci Maryi, skończyłam formację Ruchu Światło- Życie. Obecnie studiuję Teologię i Katechetykę  na Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

 

Lektor języka angielskiego Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Dominika Walczak

 Nazywam się Dominika Walczak i jestem ogromną pasjonatką nauczania języka angielskiego. Jestem magistrem ekonomii oraz filologii angielskiej, swoje wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ATH w Bielsku - Białej. Moje zamiłowanie do nauczania trwa już 15 lat i nieustannie rośnie. Jestem założycielem Centrum Edukacyjnego "Cool Belfer", gdzie stawiamy na rozwój, dobierając odpowiednie metody nauczania, a także uczymy skutecznie, co potwierdzają nasze liczne rekomendacje. Moja praca to moja pasja, jestem nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim pedagogiem, który ucząc buduje relacje ze swoimi uczniami, dzięki czemu nauka staje się prawdziwą przyjemnością.

Programowanie: Sebastian Homan - tworzenie stron Rybnik