SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólna 1d, 43-250 Pawłowice
tel. do Przedszkola: 32-4725-109
tel. do Dyrektora: 606-526-220
e-mail: biuro@przedszkole-edus.pl

Kadra

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Eduś 

mgr Jadwiga Zimoch

Jestem emerytowanym nauczycielem mianowanym z 46-letnim doświadczeniem. Swoją edukację w zakresie pedagogiki rozpoczęłam już w Liceum Pedagogicznym dla wychowaczyń przedszkoli w Ząbkowicach Śląskich. Następnie podjęłam naukę w Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy. W międzyczasie pracowałam zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, pracując już na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach.
Po przejściu na emeryturę odczuwałam brak kontaktu z dziećmi, które były obecne w całym moim życiu, dlatego postanowiłam założyć Niepubliczne Przedszkole Eduś. W związku z tym, z pełnym zaangażowaniem postaram się stworzyć dzieciom wyjątkowe warunki do rozwoju, aby w okresie szkolnym mogły się wykazać ponadprzeciętnymi umiejętnościami.

 

Nauczyciel wychowawca Niepublicznego Przedszkola Eduś - Grupa Pszczółek

 

 

Nauczyciel wychowawca Niepublicznego Przedszkola Eduś - Grupa Misie

mgr Izabela Gabzdyl

W 2012 roku ukończyłam studia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i uzyskałam tytuł licencjata. Po ukończeniu 3 letniej edukacji na tej samej uczelni rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam również studia podyplomowe pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. W trakcie studiów odbyłam praktyki w przedszkolu oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, co pozwoliło mi bliżej poznać pracę z dziećmi. Przez 2 lata pracowałam w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. 
Dodatkowymi kwalifikacjami które posiadam to ukończone szkolenie z zakresu bajkoterapii, nabycie uprawnień wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ukończone warsztaty pt. ,,Jak pracować z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną”.

 

Logopeda Niepublicznego Przedszkola Eduś                          

mgr Romana Konikowska

Od prawie 30 lat jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, posiadam uprawnienia egzaminatora z języka polskiego. Ciągle się rozwijam i szukam nowych wyzwań, dlatego też ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii, a następnie neurologopedii. Zdobycie kwalifikacji logopedy to realizacja moich wieloletnich marzeń zawodowych.
W swoim życiu staram się osiągać wyznaczone cele i tym kieruję się również w pracy z dziećmi. Pomagam osiągnąć moim podopiecznym cele... te małe i te większe. Swoje zajęcia dostosowuję do potrzeb i możliwości dziecka. Przez zabawę i regularne ćwiczenia udaje nam się małymi kroczkami osiągać cel - poprawić jakość komunikacji oraz kształtować prawidłową mowę i usunąć wady wymowy.
Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. Cieszę się, że w Przedszkolu Eduś mogę pracować z tymi dziećmi, które potrzebują wsparcia logopedy czy neurologopedy oraz prowadzić zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

   

Pedagog Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Jolanta Wala

 Pedagog, reedukator, terapeuta, edukator osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem. Od lat z pasją zajmuje się edukacją, terapią i wsparciem dzieci borykających się z różnorodnymi trudnościami. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim - kierunek: „Nauczanie Początkowe” oraz studia podyplomowe: "Pedagogikę szkolną – diagnozę i terapię psychopedagogiczną w pracy pedagoga szkolnego", „Edukację i rewalidację osób niepełnosprawnych, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera” oraz „Integrację Sensoryczną”. Ponadto na bieżąco poszerza i wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach, zdobywając odpowiednie Certyfikaty. Ukończyła m.in.: „TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH”, „Terapię ręki” oraz „MNRI Terapię Neurotaktylną” – organizowaną przez Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej. Jest wrażliwa i otwarta na tych, których doświadcza los. Zawsze gotowa, by wyciągnąć pomocną dłoń i przekonana, że „człowiek może być dobrym”. Miłośniczka przyrody, szczególnie polskiego morza o każdej porze roku.

 

  

Psycholog Niepublicznego Przedszkola Eduś

 

 

Katecheta Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Anita Bańczyk

Jestem magistrem Turystyki ale od dzieciństwa związana byłam z Kościołem. Uczestniczyłam na spotkania Dzieci Maryi, skończyłam formację Ruchu Światło- Życie. Obecnie studiuję Teologię i Katechetykę  na Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

 

Lektor języka angielskiego Niepublicznego Przedszkola Eduś


Programowanie: Sebastian Homan - tworzenie stron Rybnik