SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wspólna 1d, 43-250 Pawłowice
tel. do Przedszkola: 32-4725-109
tel. do Dyrektora: 606-526-220
e-mail: biuro@przedszkole-edus.pl

Kadra

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Eduś 

mgr Jadwiga Zimoch

Jestem emerytowanym nauczycielem mianowanym z 46-letnim doświadczeniem. Swoją edukację w zakresie pedagogiki rozpoczęłam już w Liceum Pedagogicznym dla wychowaczyń przedszkoli w Ząbkowicach Śląskich. Następnie podjęłam naukę w Studium Wychowania Przedszkolnego w Świdnicy. W międzyczasie pracowałam zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, pracując już na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach.
Po przejściu na emeryturę odczuwałam brak kontaktu z dziećmi, które były obecne w całym moim życiu, dlatego postanowiłam założyć Niepubliczne Przedszkole Eduś. W związku z tym, z pełnym zaangażowaniem postaram się stworzyć dzieciom wyjątkowe warunki do rozwoju, aby w okresie szkolnym mogły się wykazać ponadprzeciętnymi umiejętnościami.

 

Nauczyciel wychowawca Niepublicznego Przedszkola Eduś - Grupa Pszczółek

Aneta Kubica

W 2020 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz podjęłam kolejne studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii. 1 września 2020 roku rozpoczęłam awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i objęłam wychowawstwo w grupie starszaków.
Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję oraz poczucie spełnienia zawodowego. Jestem osobą zdecydowaną, energiczną i łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi. W pracy kieruję się myślą Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem.”

 

Nauczyciel wspomagający Niepublicznego Przedszkola Eduś - Grupa Pszczółek

mgr Izabela Gabzdyl

W 2012 roku ukończyłam studia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i uzyskałam tytuł licencjata. Po ukończeniu 3 letniej edukacji na tej samej uczelni rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyłam również studia podyplomowe pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. W trakcie studiów odbyłam praktyki w przedszkolu oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, co pozwoliło mi bliżej poznać pracę z dziećmi. Przez 2 lata pracowałam w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. 
Dodatkowymi kwalifikacjami które posiadam to ukończone szkolenie z zakresu bajkoterapii, nabycie uprawnień wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ukończone warsztaty pt. ,,Jak pracować z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną”.

 

Nauczyciel wychowawca Niepublicznego Przedszkola Eduś - Grupa Misiów

mgr Agata Gabzdyl

W 2009 roku ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wkrótce będę absolwentką studiów podyplomowych - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Dodatkowo ukończyłam kurs "Terapia ręki I i II stopnia". W czasie studiów odbyłam praktyki w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Pracowałam też jako pomoc nauczyciela. Największe doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz jako opiekun i wychowawca w żłobku. W 2020 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Staram się być nauczycielem pełnym pozytywnej energii, który rozbudza w dzieciach zamiłowanie do muzyki, ruchu, plastyki. Jestem osobą otwartą na innowacyjne metody nauczania. Staram się być odpowiedzialna i konsekwentna. W pracy z dziećmi najważniejszy jest dla mnie ich wszechstronny rozwój.

 

Logopeda Niepublicznego Przedszkola Eduś                          

mgr Romana Konikowska

Od prawie 30 lat jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, posiadam uprawnienia egzaminatora z języka polskiego. Ciągle się rozwijam i szukam nowych wyzwań, dlatego też ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii, a następnie neurologopedii. Zdobycie kwalifikacji logopedy to realizacja moich wieloletnich marzeń zawodowych.
W swoim życiu staram się osiągać wyznaczone cele i tym kieruję się również w pracy z dziećmi. Pomagam osiągnąć moim podopiecznym cele... te małe i te większe. Swoje zajęcia dostosowuję do potrzeb i możliwości dziecka. Przez zabawę i regularne ćwiczenia udaje nam się małymi kroczkami osiągać cel - poprawić jakość komunikacji oraz kształtować prawidłową mowę i usunąć wady wymowy.
Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. Cieszę się, że w Przedszkolu Eduś mogę pracować z tymi dziećmi, które potrzebują wsparcia logopedy czy neurologopedy oraz prowadzić zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

   

Pedagog Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Cecylia Kwiatkowska

 

Tyflopedagog Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Małgorzata Mazur

  

Psycholog Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Joanna Myrczek

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Główny obszar mojego zainteresowania to psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia oraz psychologia zdrowia.

 

Katecheta Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Anna Fojcik-Pieróg

 

Lektor języka angielskiego Niepublicznego Przedszkola Eduś

mgr Małgorzata Lazarek

 

Programowanie: Sebastian Homan - tworzenie stron Rybnik